Tarieven en boetes

Alle materialen zijn gratis te ontlenen (boeken, strips, tijdschriften, cd’s, dvd’s, taalcursussen ...). De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt vier weken.

Breng je het materiaal na vier weken niet binnen? Dan betaal je 0,25 euro/dag boete per ontleend materiaal (bijv. boek, strip, cd, dvd …).

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk andere uitleenvoorwaarden bepalen voor bepaalde bibliotheekmaterialen.

Tarieven en uitleenvoorwaarden van speciale, externe wisselcollecties kunnen afwijken van het reglement.

Een eerste verwittiging wordt verstuurd drie dagen na het verstrijken van de reglementaire uitleenperiode. Twee weken na het verstrijken van de reglementaire uitleenperiode wordt een tweede verwittiging verstuurd. Vier weken na de tweede herinnering ontvang je een vergoedingsnota met het overzicht van de onkosten van het niet-inleveren.

Reageer je nog steeds niet, dan volgt een gemeentelijke invorderingsprocedure. Je lidmaatschap wordt geblokkeerd tot alle onkosten vergoed zijn.

Herinneringsmail

De bibliotheek stuurt leners die hun e-mailadres opgeven gratis een herinneringsbericht enkele dagen voor de vervaldatum. Dit is een extra geheugensteuntje om de materialen op tijd terug te brengen.

Let op: het blijft de verantwoordelijkheid van de lener materialen op tijd in te leveren, ook wanneer de e-mail om welke reden ook, niet wordt ontvangen.


contactinformatie