Tarieven en boetes

Alle materialen zijn gratis te ontlenen (boeken, strips, tijdschriften, cd’s, dvd’s, taalcurssusen ...). De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt vier weken.

Breng je het materiaal na vier weken niet binnen? Dan betaal je 0,25 euro/week boete per ontleend materiaal (bijv. boek, strip, cd, dvd …).

Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk andere uitleenvoorwaarden bepalen voor bepaalde bibliotheekmaterialen.

Tarieven en uitleenvoorwaarden van speciale, externe wisselcollecties kunnen afwijken van het reglement.

Een eerste verwittiging wordt verstuurd één week na het verstrijken van de reglementaire uitleenperiode. Drie weken na het verstrijken van de reglementaire uitleenperiode wordt een tweede verwittiging verstuurd.

Een derde en laatste verwittiging wordt vijf weken na de reglementaire uitleenperiode aangetekend verstuurd. Administratie- en andere kosten voor verwittigingen zijn ten laste van de lener: 1 euro voor een gewone verwittiging, 6 euro voor een aangetekende verwittiging.

Herinneringsmail

De bibliotheek stuurt leners die hun e-mailadres opgeven gratis een herinneringsbericht enkele dagen voor de vervaldatum. Dit is een extra geheugensteuntje om de materialen tijdig terug te brengen.

Let op: het blijft de verantwoordelijkheid van de lener materialen op tijd in te leveren, ook wanneer de e-mail om welke reden ook, niet wordt ontvangen.


contactinformatie