Taxidienst uitbaten

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning nodig van de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Bestuurderspas voor taxibestuurders

Opgelet: sinds 1 juli 2020 moeten taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, in het bezit zijn van een bestuurderspas. Meer info over de bestuurderspas vind je hier.

Voorwaarden

Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het een vergunning kan verkrijgen:

 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen;
 • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt;
 • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi;
 • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats;
 • de klant bepaalt de bestemming.

Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst;
 • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden;
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar;
 • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

Procedure

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via het platform Centaurus2020 aanvragen.
 • Het platform genereert de info naar de gemeente, die daaropvolgend de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvragen controleert.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden door de dienst Ondernemen afgeleverd , weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Bedrag

De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief zegelkosten).

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S.14-05-2019)
 • Besluit van 9 juni 2023 van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S.29-06-2023)

contactinformatie