Organiseren van een rommelmarkt, garageverkoop of tweedehandsbeurs

Iedere particulier mag een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of garageverkoop organiseren. Hiervoor heeft hij/zij wel een machtiging van de burgemeester nodig. 

Op rommelmarkten, tweedehandsbeurzen en garageverkopen mogen geen nieuwe producten verkocht worden. Particulieren mogen alleen hun eigen zoldervoorraden verkopen. 

Voorwaarden

Om een machtiging van de burgemeester te krijgen, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • Je bent particulier en doet aan ambulante handel.
 • De ambulante handel heeft geen commercieel doel.
 • De ambulante handel heeft een occasioneel karakter.

Hierbij denken we bijv. aan garageverkopen, huis-aan-huisverkopen, rommelmarkten ...

Procedure

Wil je een machtiging van de burgemeester ontvangen. Dan kan je via het meldingsformulier je machtiging aanvragen. Doe dit minimaal 4 weken op voorhand. 

Welke informatie geef je in het meldingsformulier?

 • Naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer van de organisator
 • Datum en plaats van verkoop 

Bedrag

De machtiging van de burgemeester is gratis.

Uitzonderingen

Wil je als ondernemer ambulante handel uitoefenen? Dan heb je een leurkaart nodig. 
Meer info over de leurkaart vind je hier.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening


contactinformatie