Ambulante activiteiten (leurkaart)

Voor de uitoefening van ambulante activiteiten heb je als ondernemer/handelaar een leurkaart nodig (machtiging ambulante activiteiten).  Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

 

Voorwaarden

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Er zijn drie soorten leurkaarten.

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

Een machtiging ambulante activiteiten is maar geldig als ook de volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
 • voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

 

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je kan daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

 

Bedrag

De machtiging ambulante handel (leurkaart) kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever
 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde - A of B (onbepaalde duur)
 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur)

 

Uitzonderingen

Wil je als particulier ambulante handel uitoefenen (garageverkoop, tweedehandsbeurs, rommelmarkt)? Dan heb je een machtiging van de burgemeester nodig. Meer info vind je hier.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening


contactinformatie