Ambulante activiteiten (machtiging van de burgemeester) (leurkaart)

Je oefent als handelaar/ondernemer een ambulante activiteit uit als je buiten je vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Als je op die manier je producten of diensten aan de man wilt brengen, heb je daar in veel gevallen een leurkaart voor nodig.

Toch zijn niet alle ambulante activiteiten onderworpen aan die regels. Particulieren die ambulante activiteiten uitvoeren zonder commercieel doel en met occasioneel karakter (bijv. garageverkoop, huis-aan-huisverkoop voor goede doel ...) hebben geen leurkaart nodig, maar een machtiging van de burgemeester

Voorwaarden

Leurkaart

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Er zijn drie soorten leurkaarten.

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook voor een vennootschap, op persoonlijke naam van minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kan je ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

Je kan een leurkaart aanvragen als je:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

Machtiging van de burgemeester

Om een machtiging van de burgemeester te krijgen, moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

 • Je bent particulier en doet aan ambulante handel.
 • De ambulante handel heeft geen commercieel doel.
 • De ambulante handel heeft een occasioneel karakter.

Hierbij denken we bijv. aan garageverkopen, huis-aan-huisverkopen, rommelmarkten ...

Procedure

Leurkaart (voor handelaars/ondernemers)

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je kan daarvoor het best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Machtiging van de burgemeester (voor particulieren)

Wil je een machtiging van de burgemeester ontvangen. Dan kan je via het meldingsformulier je machtiging aanvragen. Doe dit minimaal 4 weken op voorhand. 

Welke informatie geef je in het meldingsformulier?

 • Naam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer van de organisator
 • Datum en plaats van verkoop 

Bedrag

Leurkaart (voor handelaars/ondernemers)

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever
 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde - A of B (onbepaalde duur)
 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur)

Machtiging van de burgemeester (voor particulieren)

De machtiging van de burgemeester is gratis.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening


contactinformatie