Parkeerplaats aan je woning (invalidenplaats)

Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente een invalidenplaats toekennen in de buurt van je woning.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden worden gesteld voor de toekenning van een invalidenplaats:

  • Je hebt een officiële en geldige parkeerkaart voor personen met een handicap, afgeleverd door Directie-generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheid.
  • Je hebt geen garage of privéparking aan je woning. Het is moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden.
  • Je bezit een voertuig of je wordt vervoerd door een persoon die bij je woont.
  • Er is geen bezwaar is om een parkeerplaats aan te duiden op een afstand van maximaal 50 meter van de ingang van je woonplaats.
  • Er is geen sprake van beurtelings parkeren in de straat.

Procedure

Je kan de invalideplaats aanvragen bij onze dienst Mobiliteit

De dienst controleert of er aan alle voorwaarden voldaan wordt.


contactinformatie