Parkeerkaart voor personen met een handicap

Een parkeerkaart voor personen met een handicap wordt onder bepaalde voorwaarden uitgereikt en geeft je de mogelijkheid om:
  • te parkeren op plaatsen voorbehouden voor gehandicapten;
  • langdurig te parkeren in blauwe zones;
  • in sommige gemeentes gratis te parkeren.

Voorwaarden

De parkeerkaart wordt uitgereikt aan wie erkend is als persoon met een handicap en is strikt persoonlijk.
 
De kaart kan dus slechts gebruikt worden indien de persoon met een handicap door het voertuig wordt vervoerd of zelf het voertuig bestuurt.

Procedure

Je vraagt je parkeerkaart zelf aan: via de mutualiteit of bij het Welzijnshuis van de gemeente waar je bent ingeschreven.
 
De kaart wordt uitgereikt door de FOD Sociale Zaken.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

De parkeerkaart wordt gratis afgeleverd.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.


Contactinformatie