Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is bedoeld om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je door je handicap maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (‘verminderd verdienvermogen’)? Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming.

Voorwaarden

Om recht te hebben op inkomensvervangende tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je handicap moet erkend worden door onze artsen.
  • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de arbeidsmarkt.
  • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd in België en verblijft er werkelijk.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoe je aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vind je op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

Je vraagt de tegemoetkoming online aan via myhandicap voor burgers

Wil je hulp bij het aanvragen van een IVT? Dan kan je op afspraak terecht in het Welzijnshuis. 

Meebrengen

Het Welzijnshuis helpt je graag bij de aanvraag van een IVT. Daarvoor maak je eerst een afspraak.

Neem zeker de volgende documenten/info mee:

  • je identiteitskaart;
  • je bankrekeningnummer;
  • de naam van je behandelende arts.

 

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssamenstelling, de gezinsinkomsten en de impact van je handicap op je verdienvermogen.

 

 


contactinformatie