Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

De integratietegemoetkoming (IT) is bedoeld als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt en zorgt ervoor dat je kan deelnemen aan het sociale leven.

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen, enz.)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.

 

Voorwaarden

De arts van de FOD Sociale Zekerheid kijkt naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven (zelfredzaamheid) en zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.

Om recht te hebben op de integratietegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • je handicap moet erkend worden door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid
  • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • je bent minstens 18 jaar
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk

Procedure

Je vraagt de tegemoetkoming online aan via myhandicap voor burgers

Wil je hulp bij het aanvragen van een IT? Dan kan je op afspraak terecht in het Welzijnshuis.

Meebrengen

Het Welzijnshuis helpt je graag bij de aanvraag van een integratietegemoetkoming (IT). Daarvoor maak je eerst een afspraak.

Neem zeker de volgende documenten/info mee:

  • je identiteitskaart;
  • je bankrekeningnummer;
  • de naam van je behandelende arts.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssamenstelling, de gezinsinkomsten en de impact van je handicap op je dagelijks leven.


contactinformatie