Vrijwilligerswerk in gemeente en OCMW

Heb je interesse om bij onze diensten vrijwilligerswerk te doen? Dan maken we graag kennis met jou! Tijdens een intakegesprek kan je je voorstellen en lichten we onze werking toe. We zoeken samen naar een taak waar jij je goed bij voelt en waar je met je talenten terechtkan. Ook andere vragen over vrijwilligerswerk kan je tijdens dit gesprek stellen.


Afsprakennota

Je kan je op verschillende terreinen inzetten. Zowel lange als korte engagementen zijn mogelijk. Je bent tijdens het vrijwilligen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Goede afspraken maken goede vrienden. We leggen alles vast in een afsprakennota. Die kan je hier raadplegen.


Vrijwilligersbeleid

De beleidsnota ‘vrijwilligerswerk in Sint-Gillis-Waas’ geeft een inspirerend beeld over vrijwilligerswerk in Sint-Gillis-Waas: wat vrijwilligers doen, hoe ze intern begeleid worden en hoe de gemeente lokale vrijwilligersorganisaties versterkt. In de nota komen zowel het intern als extern vrijwilligersbeleid aan bod.

Door het vrijwilligerswerk te ondersteunen, promoten en versterken, ontwikkelen we een vrijwilligersvriendelijk klimaat. We zijn ervan overtuigd dat dit een enorme impact heeft op het aantal gelukkige vrijwilligers én inwoners!


Vrijwilligersvacatures gemeente en OCMW


contactinformatie