Woning ouderen aanpassen (toelage)

Online aanvragen

Voor ouderen kan het nodig zijn de woning aan te passen.

Voorwaarden

 • Een 65-plusser die aanpassingen uitvoert aan de eigen woning.
 • Een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, die een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad.
 • De 65-plusser mag op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben.

Het inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • 37.030 euro voor een alleenstaande
 • 51.840 euro voor een 65-plusser met een persoon ten laste, te verhogen met 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 51.840 euro voor koppels, te verhogen met 4.150 per bijkomende persoon ten laste

 

 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning is niet hoger dan 1200 euro.
 • De werken die in aanmerking komen, vind je in een vastgelegde lijst.
 • De facturen staan op naam van de aanvrager en op het adres waar de aanpassingswerken zijn uitgevoerd.

Procedure

De toelage kan je aanvragen na de voltooïng en facturering van de werken. Je dient je aanvraag in met de gevraagde bewijsstukken.

Meebrengen

De aanvraag bevat volgende bewijsstukken:

 • Het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier.
 • Duidelijke kopieën van de facturen. Deze facturen moeten op naam staan van de aanvrager en op het adres van de woning waar de werken uitgevoerd zijn.
 • Een kopie van het aanslagbiljet van het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van het jaar voorafgaande aan het jaar voor dat de aanvraag wordt ingediend of een kopie van het aanslagbiljet van het gezamenlijk belastbaar inkomen indien de aanvrager aantoont dat het inkomen van het jaar dat voorafgaat aan het referentiejaar gunstiger is.
 • Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing.
 • Indien men huurder is: een verklaring op eer van de eigenaar-verhuurder waaruit blijkt dat de eigenaar-verhuurder akkoord gaat met de geplande werken én hij zich verbindt om de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitgevoerde werken.

De aanvrager is bereid om controle van de aanpassingswerken te aanvaarden.

Bedrag

De toelage bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen met een maximum van 2.500 euro. Meerdere aanvragen zijn mogelijk maar kunnen het bedrag van 2.500 euro niet overschrijden.

Online aanvragen

contactinformatie