Tegemoetkoming in de gemeentelijke opcentiemen (toelage)

Wie eigenaar of vruchtgebruiker is van een of meerdere woningen betaalt onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing bestaat uit heffingen van het Vlaamse Gewest, van het provinciebestuur en de gemeente.

Onder bepaalde voorwaarden kan je de ‘gemeentelijke opcentiemen’ terug krijgen.

Voorwaarden

  • Het gaat om de onroerende voorheffing op onroerend goed dat gebruikt wordt door een vereniging of instelling in gemeente Sint-Gillis-Waas als vergaderruimte of voor activiteiten.
  • De gemeentelijke onroerende voorheffing staat op naam van de vereniging of instelling.
  • De vereniging moet lid zijn van een gemeentelijke adviesraad (bijv. sportraad, jeugdraad, cultuurraad, milieuraad ...).

Procedure

De terugbetaling gebeurt in het kalenderjaar waarin de belasting werd betaald aan de hand van de binnengebrachte stukken

Meebrengen

Je bezorgt een kopie van:

  • aanslagbiljet
  • bewijs van betaling
  • alle gegevens van de vereniging en het bankrekeningnummer waarop mag teruggestort worden

Uitzonderingen

Verenigingen of instellingen die een teruggave genieten op basis van onjuiste of onvolledige bewijsstukken, moeten de ten onrechte ontvangen toelage terugbetalen voor elk jaar waarvoor de terugbetaling ten onrechte gebeurde. Daarbovenop krijgen ze nog een boete.


contactinformatie