Onroerende voorheffing (gemeentebelasting)

Dit is een gemeentebelasting van 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing op de kadastrale inkomens.