Jeugdvereniging (subsidies)

Als jeugdvereniging kan je een subsidie aanvragen voor:
  • startpremie
  • kampvergoeding
  • kadervorming
  • infrastructuur
  • evenement of project
  • duurzaam materiaal
  • basiswerking

Procedure

Je dient de aanvraag in voor 10 oktober van het betreffende jaar.

Aanvragen om subsidiëring die na deze datum worden georganiseerd, worden verschoven naar het volgend kalenderjaar.

Bedrag

Het bedrag is per subsidie verschillend.