Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: collectieve cursus algemene vakken (retributie)

Dit is een retributie op het afleveren van algemene cursussen voor de leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.