Overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Maak een afspraak

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kindje is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).

  • Werd het kindje tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.

  • Werd het kindje geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam. Om tegemoet te komen aan deze leemte, kan je je kindje laten registreren in het sterrenregister.

Kan je (sterren)kindje begraven of gecremeerd worden?

Ja, indien de ouders dit wensen kan je kindje begraven of gecremeerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap. Sint-Gillis-Waas beschikt over een kleine sterrenweide op elke begraafplaats. Wie wenst kan een gegraveerde ster met naam (€ 50 euro) of een niet-gegraveerde ster (€ 20) aankopen voor op de herdenkingszuil.

Vanaf 26 weken zwangerschap kan het kindje ook begraven worden op het kinderpark.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Meebrengen

Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

contactinformatie