Grafzerk plaatsen

Maak een afspraak
Voor het plaatsen van een grafzerk heb je de toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Grafmonumenten moeten aan bepaalde vereisten voldoen. Deze vereisten zijn opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften op de begraafplaatsen.

Procedure

Voor het plaatsen van een grafzerk bezorg je het aanvraagformulier (e-loket) samen met het ontwerp van het grafteken. Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak en bezorgt je de toelating.

Meebrengen

Het ontwerp van het grafteken.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

contactinformatie