Uittreksel echtscheidingsakte

Online aanvragen
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van Burgerlijke Stand waar het huwelijk plaats vond, schrijft het vonnis over in de registers van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

Afschriften van de echtscheidingsakte kunnen enkel door betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.
 
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akte bekomen.

Procedure

Je kan een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen aan de balie. Je kan het afschrift ook telefonisch of online aanvragen.

Meebrengen

Je identiteitskaart.
Online aanvragen

Contactinformatie