Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
  • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
  • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

  De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

  Procedure

  • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in

   • de laatste woonplaats van jou of je partner

   • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner

   • de geboorteplaats van jou of je partner

  • Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doe je aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Je wordt daarna door het loket (Burgerzaken) uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Eventueel kan je getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij je huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
  • Je wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
  • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte en ondertekent die digitaal.
  • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bijv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

  Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

  Meebrengen

  • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
  • Als er een huwelijkscontract is, moet je niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

  Regelgeving

  Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek


  contactinformatie

  • Burgerzaken

   Burgemeester Omer De Meyplein 1
   9170 Sint-Gillis-Waas

   Openingsuren deze week

   • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
   • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
   Alle informatie