Uittreksel erkenningsakte

Een afschrift van een erkenningsakte is een letterlijke kopie van een erkenningsakte.
 
De erkenningsakte is een authentiek document, opgesteld door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats waar de erkenning gebeurde. De akte bevat alle officiële gegevens over de erkenning.

Voorwaarden

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als deze uittreksels geen afstamming vermelden.
 
Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.
 
Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van een cliënt, kunnen deze akten bekomen.
 
Alle andere personen dienen eerst schriftelijke toestemming te krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de betrokken gemeente zich bevindt.
 
Aktes ouder dan 120 jaar zijn openbaar.

Procedure

Je kan een afschrift van de akte aanvragen aan de balie. Je kan het afschrift ook telefonisch of online aanvragen.

Meebrengen

Je identiteitskaart.


contactinformatie