Ouderenadviesraad

Taken

De hoofddoelstelling van de gemeentelijke ouderenraad is advies uitbrengen over alle aangelegenheden van het ouderenbeleid.

Daarnaast heeft de gemeentelijke ouderenraad als doelstelling om de inspraak van de ouderen in het gemeentebeleid te bevorderen en wil de ouderenraad het overleg en de samenwerking stimuleren tussen de ouderenverenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector.

Voorzitter en secretaris