Stedenbouwkundig uittreksel

Maak een afspraak

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • Jijzelf of je notaris dient je aanvraag in bij de gemeente.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Meebrengen

Kadastrale gegevens van het perceel waarover je informatie wenst.

Bedrag

Zie gemeentebelasting op de omgevingsvergunning.

Uitzonderingen

Openbare besturen

Regelgeving

  • Ovam
  • Vlarebo
  • Vlaamse Codex ruimtelijke ordening
Maak een afspraak

contactinformatie