Splitsing grond

Maak een afspraak

Wens je als notaris een grond op te splitsen, dan moet je vooraf advies vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De notaris dient de aanvraag tot splitsing in, in het kader van de opmaak van een akte.

Procedure

De aanvraag gebeurt via een aangetekende zending, 20 dagen voor de datum waarop de akte is vastgesteld.

Meebrengen

Bij de aanvraag moet een opmetingsplan van de landmeter zitten.

Regelgeving

Art. 5.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Maak een afspraak

contactinformatie