Stedenbouwkundige overtreding

Maak een afspraak
Er zijn verschillende soorten bouwmisdrijven.
 
Het duidelijkste misdrijf is wanneer je bouwt zonder stedenbouwkundige vergunning. Ook als je bouwt in strijd met de vergunning of na het vervallen van de vergunning (een stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig) bega je een overtreding.
 
Hetzelfde geldt voor werken die je uitvoert in strijd met de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), plan van aanleg (gewestplan, BPA), verkavelingsplan of verordening.
 
Verder is er sprake van een bouwmisdrijf wanneer je zonder stedenbouwkundige vergunning een eengezinswoning omvormt tot een meergezinswoning.

Procedure

De melding van een eventueel bouwmisdrijf komt binnen op de dienst Ruimtelijke Ordening. De dienst gaat op zoek naar de juiste info (ligging, bestaat er al dan niet een vergunning ...).

Zaken die zichtbaar zijn vanop de openbare weg worden door de dienst nagegaan of geconstateerd.

Voor andere zaken doen we een beroep op de politie. We geven hen alle nuttige informatie door. De politie komt ter plaatse om een PV op te stellen of het al dan niet stilleggen van de werken.

Opmaak van een proces-verbaal

Wanneer het effectief om een bouwmisdrijf gaat, wordt meestal door de lokale politie, de stedenbouwkundige inspecteur of de gemeentelijke opsporingsambtenaar een proces-verbaal (PV) opgemaakt.

Dit is een officiële vaststelling met alle belangrijke gegevens van het mogelijke bouwmisdrijf en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. Het parket kan zelf aanvullend onderzoek voeren en daarna beslissen om de zaak voor een rechtbank te brengen of te seponeren.

Stilleggen van de werken

Wanneer de werken nog in uitvoering zijn bij het opstellen van het proces-verbaal, kunnen de werken stilgelegd worden. Blijf je toch verder werken, dan moet je een geldboete betalen.

Gerechtelijke uitspraak

De rechtbank kan, naast het opleggen van een straf, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur en/of het college van burgemeester en schepenen een herstelmaatregel bevelen (meerwaardeboete, bouw- of aanpassingswerken, herstel in oorspronkelijke staat of staking van strijdig gebruik).

Om de herstelvordering te kunnen inleiden bij de rechtbank moet men vooraf een positief advies krijgen van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Regelgeving

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor informatie over de vergunde toestand van een goed. De dienst houdt ook een register bij van alle gekende bouwovertredingen die werden uitgevoerd op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas.

Hierin worden de gegevens van elk proces-verbaal ingeschreven en de gevolgen die eraan gegeven werden.

Maak een afspraak

contactinformatie

 • Omgeving

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie