Gewestplan

Sinds 2000 gebeuren er geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

Je kan het gewestplan raadplegen via www.geopunt.be, kies voor ‘gewestplan’ (linkerkolom) en zoom in op Sint-Gillis-Waas.


contactinformatie