Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het ruimtelijk structuurplan van Sint-Gillis-Waas (goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 12 januari 2006) is een beleidsdocument dat aanduidt:

  • waar er in de toekomst nieuwe woningen gebouwd worden;
  • waar de natuur en het landschap behouden blijven;
  • waar de landbouw zich verder ontwikkelt;
  • waar bedrijventerreinen aangelegd worden;
  • waar ruimte voorzien wordt voor sport en ontspanning;
  • waar nieuwe wegen aangelegd worden.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen geven uitvoering aan het structuurplan.

Ondertussen heeft de Vlaamse Regering beslist om de structuurplannen in de toekomst te vervangen door beleidsplannen. Sint-Gillis-Waas ging met de voorbereidingen van start.


contactinformatie