Aanleggen van een tegeltuin

Online aanvragen

Een tegel- of geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van je woning. In een geveltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen en je neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan moet je dat melden.

Voorwaarden

Om een tegel- of geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • Er moet ten minste 1 m voetpad, exclusief de boordsteen, worden vrijgehouden voor de voetgangers.
  • De tuin moet aangeplant worden binnen een strook van maximum 50 cm, gemeten vanaf de voorgevel.
  • De tegeltuin wordt voorzien van een opstaande boordsteen zonder scherpe randen met een hoogte van maximum 15 cm boven de trottoirverharding.
  • De beplanting van de tegeltuin bestaat bij voorkeur uit inheemse soorten.
  • De plantengroei moet zich beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een melding werd gedaan.

Procedure

Je moet een melding doen van de intentie om een tegeltuin aan te leggen. De melding gebeurt via ons webformulier.

De melding wordt gedaan door de eigenaar of door de huurder of gebruiker, mits akkoord van de eigenaar.

Regelgeving

Zie daarvoor het reglement voor de aanleg van een tegeltuin

Online aanvragen

contactinformatie