Rampenfonds

Getroffenen van een erkende natuurramp kunnen een aanvraag indienen voor financiële tussenkomst bij de gouverneur.

Voorwaarden

De natuurramp moet erkend worden en deze erkenning moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
 
Termijn voor het indienen van een aanvraag: uiterlijk de derde maand, die volgt op de maand waarin de erkenning is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Procedure

  • Inwoners brengen de aanvraag binnen bij de gemeente (eerste controle en kopiëren).
  • De gemeente stuurt de aanvragen binnen de gestelde termijn naar de gouverneur.

Meebrengen

Uitzonderingen

Onderscheid algemene rampen en landbouwrampen.

Regelgeving

  • Wet van 12 juli 1976 betreft herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
  • Wet van 17 september 2005 betreft de verzekering tegen natuurrampen.

contactinformatie