Vogelschrikkanon

Om teelten in de land- en tuinbouw te beschermen, kan je een aanvraag indienen voor het plaatsen van een vogelschrikkanon.

Voorwaarden

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen en andere auditieve vogelschrikmiddelen (zoals toestellen die al dan niet elektronisch versterkt het geluid laten horen van krijsende vogels) is enkel toegestaan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.

De aanvraag:

  • is gemotiveerd
  • moet de beoordeling van de mogelijke hinder mogelijk maken
  • bevat een voorstel van plan van wisseling om de drie weken van de locaties van plaatsing van het toestel en/of de luidsprekers:
    • Opsomming van de verschillende locaties waarop het toestel en/of de luidsprekers zullen geplaatst worden.
    • De verschillende locaties moeten minimum 300 meter van elkaar gelegen zijn.
    • Je geeft de periode per locatie weer.
  • bevat een plan van het te beschermen blok en de openbare weg met de aanduiding van de verschillende locaties

De toelating kan maximaal voor een duur van een seizoen worden toegestaan en bevat altijd bovenstaand plan van wisseling.

Het gebruik van de toestellen is verboden tussen 21 en 7 uur.

Vogelschrikmiddelen of gelijksoortige toestellen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en/of op een afstand van meer dan 100 meter van een openbare weg.

Het vogelschrikmiddel mag niet meer dan vier knallen of geluidsopnames per uur produceren.

Bij de andere auditieve vogelschrikmiddelen mag de maximale ononderbroken duur van de geluidsopnames niet langer dan 15 minuten bedragen, waarna een rustpauze volgt van min. 15 minuten.

De opening van het vogelschrikmiddel of de geluidsbron moet altijd in de meest gunstige richting geplaatst worden om de hindergevoelige plaatsen te beschermen. Het gaat om woongebieden, recreatiegebieden, bosgebieden, groengebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen).

Bij de aanvraag vermeld je minstens twee andere niet-akoestische afweersystemen die in combinatie met de akoestische systemen zullen worden gebruikt.

Elke overtreding van de bepaling wordt bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS).


contactinformatie