Uittreksel uit het strafregister met specificatie voor tapvergunning

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, heb je een tapvergunning nodig.

Deze tapvergunning bevestigt dat de uitbater van goed zedelijk gedrag is en dat de hygiënevoorwaarden vervuld zijn.

Hiertoe moet de aanvrager een recent uittreksel uit het strafregister met specificatie voor een tapvergunning bezorgen.

Het zijn niet alleen de uitbaters die een tapvergunning moeten voorleggen. De verplichting geldt ook voor:

  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat

De verplichting geldt niet voor:

  • personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen

Voorwaarden

De aanvrager moet in Sint-Gillis-Waas wonen.

Procedure

Je kan het uittreksel strafregister met specificatie voor een tapvergunning aanvragen via de onderstaande knop:

 
Ben je als aanvrager eigenaar of uitbater van een zaak in Sint-Gillis-Waas? Dan wordt in het uittreksel strafregister met specificatie voor een tapvergunning ook bevestigd dat het gebouw voldoet aan de nodige hygiënische eisen. De gemeente doet hiervoor een inspectie.
 
Na de verwerking van de aanvraag, kan je het attest afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of we sturen het naar je op. 

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Het moraliteitsattest wordt gratis afgeleverd.

contactinformatie