Afwijking op de wekelijkse rustdag (aangifte)

Online aanvragen

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. 

Je kan als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Het college van burgemeester en schepenen kan 15 afwijkingen toestaan en dit op vraag van één of meerdere handelaars. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken in Sint-Gillis-Waas.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen

 

 

Voorwaarden

  • Je bent handelaar in Sint-Gillis-Waas.
  • We staan max. 15 afwijkingen per jaar toe.

Procedure

Je vraagt de afwijking schriftelijk, telefonisch of via het e-loket aan.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Online aanvragen

contactinformatie