Minder verharding

VK Tegelwippen

Onze gemeente is enthousiast deelnemer aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Een jaarlijkse ludieke actie die overheden, bedrijven en inwoners aanspoort om verharding uit te breken en te vervangen door stedelijk of landelijk groen. Bij onze eerste deelname in 2023 werden we met 24.321 tegels de kampioen van het Waasland (17e in het algemene klassement). Dit jaar zijn we gemotiveerd om beter te doen.

We zoeken in het openbaar domein steeds naar kansen om te ontharden, maar ook inwoners kunnen deelnemen. Om onze inwoners te motiveren, bieden we een tegeltaxi aan: deze haalt alle uitgebroken tegels op aan de voordeur. Daarnaast krijgen deelnemers ook een gratis plantenpakket!

Meer info vind je in dit nieuwsbericht.

Waarom?

Vlaanderen bestaat voor 15,4% uit verharding. Dit is heel zichtbaar op het openbaar domein (straten, voetpaden, pleinen…) maar er is ook zeer veel verharding op privaat terrein: denk maar aan parkings, opritten, terrassen en tuinpaadjes. Veel verhardingen zijn niet alleen overbodig, maar ze brengen ook problemen mee. Wanneer het regent kan het water bijvoorbeeld niet in de grond infiltreren, maar wordt het versneld afgevoerd naar de waterlopen en het riool, wat in sommige gevallen tot wateroverlast kan leiden. Tegelijk wordt het grondwater niet aangevuld, en kunnen we het tijdens droge zomers moeilijk krijgen. Stenen houden ook meer warmte vast, waardoor er in de zomers hitte-eilanden kunnen ontstaan. Deze problemen zullen door de klimaatopwarming alleen maar erger worden. En dan hebben we het nog niet gehad over hoe ongezellig zo’n grijze massa op de grond wel niet is!

Wat doet de gemeente?

Hoewel Sint-Gillis-Waas een landelijke gemeente is, is bijna 12% van ons grondgebied verhard. Dat is 338m² per inwoner! Een groot deel van deze verharding bevindt zich op openbaar domein: kijk maar naar wegen, paden en parkings. Het regenwater dat op deze oppervlakten valt kan niet infiltreren, waardoor het risico op overstromingen en droogtes allebei groter worden! Daarnaast zorgt overmatige verharding voor broeierige warmtebellen in de zomer. Zulke ‘hitte-eilanden’ zijn niet alleen onaangenaam, maar ook nog eens slecht voor de gezondheid.

De gemeente wil vermijden dat de hoeveelheid verharding nog onnodig toeneemt. Dit doen we door bij ieder project bekijken we of elke vierkante meter verharding wel nodig is. Ook particulieren worden aangemoedigd om dit zo veel mogelijk te doen en zo bij te dragen aan een groenere buurt.

Daarnaast startten we ook projecten om bestaande verharding te verwijderen. In de Recolettenlaan en Burg. Van Hovelaan (De Klinge), de schoolomgeving van GBS Het Kompas (SGW) en op GLS De Zandloper (Sint-Pauwels) konden we zo al 1800 m² uitbreken en bovendien meer dan 2000 m² verharding lokaal laten infiltreren. In de nabije toekomst zullen we deze inspanningen voortzetten en nog eens 2500 m² ontharden in het gemeentepark (SGW) en de Hogenakkerstraat (De Klinge). 

Hoe kunnen we jouw buurt mooier maken?

Laat het ons weten op water@sint-gillis-waas.be.


contactinformatie