Meer bos

Onze gemeente engageerde zich in het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse overheid. Daarin staat o.a. de volgende doelstelling: tegen 2030 één extra boom per inwoner realiseren. Maar 20.000 extra bomen realiseren tegen dan, dat kunnen we niet alleen. Daarvoor rekenen we ook op onze inwoners.

BOOST voor bos

Met het project BOOST wil Bosgroep Oost-Vlaanderen alvast een handje toesteken. De Bosgroep helpt private eigenaars bij de aanleg en het beheer van hun bossen. Met BOOST willen ze op twee manieren de aanleg van private bossen stimuleren:

  • Beschik je zelf over een perceel grond dat je  wil bebossen? Dan kan je elk jaar tot 30 april een dossier indienen bij de Bosgroep en maak je kans op een toelage tot 25.000 euro.
  • Je kan bebossing ondersteunen via een gift. Of je kan een bosgezinde vriend(in) een stukje nieuw bos cadeau doen. Per 2,5 euro die je schenkt, plant BOOST 1 m² klimaatrobuust  bos aan.

Wil je BOOST steunen of wil je meer informatie: boostvoorbos.be 

Geboortebos

De gemeente plant het jaar door nieuwe bomen aan. Maar jaarlijks planten we ook een geboortebos aan. Dit is een speciaal bos dat wordt aangelegd ter ere van alle pasgeboren baby's in de gemeente. Het idee hierachter is dat het bos symbool staat voor nieuw leven en dat het een blijvende herinnering is aan de geboorte van elk kind. Het geboortebos is een mooie manier om de inwoners te betrekken bij het behoud van de natuur en het creëren van een groene omgeving.

De aanplanting vindt telkens plaats in het najaar. Uitnodigingen hiervoor worden verstuurd naar alle ouders van kinderen geboren in jaar voor de aanplanting.