Controle putwater bij eigen grondwaterwinning

Maak een afspraak

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Je kan een gratis controle van je putwater aanvragen als je:

  • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest;
  • een eigen grondwaterwinning hebt;
  • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet). Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Deze gratis controle

  • geldt niet voor kraanwater. De kwaliteit van het kraanwater wordt gecontroleerd door de waterbedrijven.
  • geldt niet als je wel kan aansluiten op het leidingwaternet. Als je woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kan je wel aansluiten en kom je niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse. In dit geval moet je zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor wateranalyse. Zo’n controle is niet gratis.

Procedure

  • Je moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door jezelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met je af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijg je van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Bedrag

Kosten

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen

Deze gratis controle

Maak een afspraak

contactinformatie