Ferm kinderopvang

Ferm Kinderopvang biedt buitenschoolse kinderopvang op maat van kinderen. Het welbevinden van de kinderen is het uitgangspunt. Ferm Kinderopvang biedt kinderen alle speel- en groeikansen en is er voor schoolgaande kinderen van kleuter- en basisschool.

Ferm heeft vestigingen op volgende locaties:

  •     ‘t Kuipertje, Kardinaal J. Cardijnstraat 1 bus 1 (ingang Kuipersdreef)
  •     ‘t Kalf, Stroperstraat 5 A
  •     Hoge Geest, Hulststraat 44
  •     Sint-Pauwels, Klapdorp 9 B
  •     De Bron, Buitenstraat 2
  •     Hoogeinde, Sint-Niklaasstraat 136
  •     Meerdonk, Margrietstraat 14 C

De opvang is voorschools open van 6.45 tot 8.15 uur, naschools van 16 tot 18.30 uur en woensdagnamiddag van 12.15 tot 18.30 uur. Tijdens vakantiedagen van 6.45 tot 18.30 uur.

Procedure

Als ouder kan je inschrijven door te mailen naar bko.sintgilliswaas@samenferm.be of de inschrijvingsformulieren te vragen in de kinderopvang zelf. Zodra de ingevulde papieren ontvangen zijn, maakt de opvang voor de ouders een klantennummer en badges aan.

Met het nummer kan je je als ouder online aanmelden en opvang reserveren voor schoolvrije dagen en vakanties via www.samenferm.be; de badges worden gescand op schooldagen.


contactinformatie