Sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of je fysieke toestand.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
  • 28.105 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 30.460 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.356 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je bent gedomicilieerd in een gemeente in het Vlaamse Gewest.

Lees meer info en details over deze voorwaarden

Verplichtingen als je huurder wordt of bent

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar je wil wonen.

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de manier van inschrijven. Vanaf dan is er namelijk één digitaal webplatform voor alle inschrijvingsdossiers. 

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SHM. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt altijd op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Huurovereenkomst

Zodra je een sociale woning aanvaardt, krijg je een huurovereenkomst van negen jaar aangeboden.

Je betaalt als huurder een huurwaarborg aan de verhuurder bij de start van de huurovereenkomst. Dat is verplicht door de regelgeving.

Meebrengen

Als je langs gaat bij een SHM, neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart;
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug;
 • documenten van je leefloon of uitkering, bijv. mutualiteit, de RVA, het OCMW;
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij je gemeente);
 • als je of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt;
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning;
 • een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.

Bedrag

Huurprijs

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.


contactinformatie