Leegstand

Maak een afspraak

De gemeente houdt een register van leegstaande woningen en gebouwen bij. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Een gebouw of woning is leegstaand als het minstens twaalf opeenvolgende maanden niet bewoond of gebruikt wordt waarvoor het bestemd wordt. De gebouwen en de woningen in de gemeente worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op basis van een vermoedenslijst. Als de controle uitwijst dat er sprake is van leegstand en/of verwaarlozing, nemen we de woning op in het register en brengen we de eigenaar op de hoogte met een aangetekend schrijven.  

Als de woning of het gebouw twaalf maanden later nog in het register staat, heft de gemeente een belasting. De belasting bedraagt voor de eerste aanslag 1000 euro voor een woning en 1000 euro voor een gebouw. Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met het aantal termijnen van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. Het maximaal aantal van termijnen in de berekening is 4.

Misschien ook relevant?

Als verhuurder steek je veel tijd in het beheer van je huurwoning. Wil je dat liever niet zelf doen, maar wil je toch geen heffing betalen dan kan Woonpunt Waas de woning verhuren. Je sluit een huurcontract af met Woonpunt Waas, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Het verhuren van je woning aan Woonpunt Waas biedt jou veel voordelen. Meer informatie via www.woonpuntwaas.be

Woonwijzer Waasland (Interwaas) is de aangewezen partner om je op weg te zetten in geval van renovatie. Zij kunnen je informatie/begeleiding geven in verband met de verschillende premies en gratis renovatieadvies. Na renovatie kan je het pand zelf terug in gebruik nemen, verkopen of verhuren. Meer info via www.woonwijzerwaasland.be.

 

Maak een afspraak

contactinformatie

 • Wonen

  Welzijnshuis (ingang 2)

  Zwanenhoekstraat 1A
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie