Doorgangswoning of crisiskamer

Het Welzijnshuis beschikt over een crisiskamer waar mensen maximum 5 dagen kunnen verblijven, in afwachting van de doorstroming naar, bijvoorbeeld, een onthaaltehuis.

Daarnaast beschikt het Welzijnshuis ook over 4 kleine wooneenheden (voor maximum 2 personen) waar mensen tijdelijk kunnen opgevangen worden. Alle woningen beschikken slechts over één slaapkamer en worden enkel verhuurd aan mensen uit eigen gemeente of aan hen die hier zijn toegewezen. Twee van deze woningmodules zijn bemeubeld, de andere twee zijn niet bemeubeld. De toewijzing hiervan gebeurt altijd na sociaal onderzoek. Er is geen wachtlijst. Voor de huur werkt men vooral met contracten van 4 maanden die maximum 1 maal verlengbaar zijn. Er werd geopteerd voor een huishuur die voldoet aan de marktwaarde. Een huurcontract gaat altijd samen gepaard met een begeleidingscontract.

Voorwaarden

U kunt terecht in een doorgangswoning als u geen woning meer hebt:

 • omdat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is,
 • naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving,
 • naar aanleiding van familiale conflicten
 • ten gevolge van een ramp zoals een brand of overstroming,
 • omdat u dakloos bent

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker heeft een gesprek met u om uw vraag of nood te begrijpen, en uw situatie te kunnen bekijken.
 • Het OCMW bekijkt of men kan ingaan op uw vraag.
 • Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.
 • Als u de toestemming heeft gekregen om in de woning te gaan wonen, dan kan dat tijdelijk.
 • Ondertussen wordt er, samen met u, gezocht naar een meer definitieve oplossing.

Meebrengen

Breng bij het eerste contact met het OCMW uw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Bedrag

Kostprijs

Er kan een (beperkte) kostprijs gevraagd worden voor het betrekken van de woning.


contactinformatie