Doorgangswoning of crisiskamer

Het Welzijnshuis beschikt over een crisiskamer waar mensen maximum 5 dagen kunnen verblijven, in afwachting van de doorstroming naar, bijvoorbeeld, een onthaaltehuis.

Daarnaast beschikt het Welzijnshuis ook over 4 kleine wooneenheden (voor maximum 2 personen) waar mensen tijdelijk kunnen opgevangen worden. Alle woningen beschikken slechts over één slaapkamer en worden enkel verhuurd aan mensen uit eigen gemeente of aan hen die hier zijn toegewezen. Twee van deze woningmodules zijn bemeubeld, de andere twee zijn niet bemeubeld. De toewijzing hiervan gebeurt altijd na sociaal onderzoek. Er is geen wachtlijst. Voor de huur werkt men vooral met contracten van 4 maanden die maximum 1 maal verlengbaar zijn. Er werd geopteerd voor een huishuur die voldoet aan de marktwaarde. Een huurcontract gaat altijd samen gepaard met een begeleidingscontract.


    contactinformatie