Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Maak een afspraak

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de minimale woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

 

Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

 • een woning die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats;
 • huisvesting van een of meer studenten.

Je kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

 • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
 • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden;
 • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld;
 • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Procedure

Je kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

 

Meebrengen

De aanvraag voor afgifte van een conformiteitsattest bevat volgende gegevens:

 • identificatiegegevens van de verhuurder
 • identificatiegegevens van de houder van het zakelijk recht
 • identificatiegegevens van de woning
 • het aantal slaapkamers in de woning

Bij een appartement, studio of kamer zijn ook volgende gegevens nodig:

 • identificatiegegevens van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt
 • identificatiegegevens van de studio
 • identificatiegegevens van de kamer(s)

Indien er keuringsattesten voor elektrische en gasinstallaties zijn, voeg je deze best ook toe.

Bedrag

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 90,00 euro voor een zelfstandige woning en 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Uitzonderingen

In de meeste Vlaamse gemeenten moet u nog geen conformiteitsattest voorleggen als u een woning wilt verhuren. Maar de gemeente mag het conformiteitsattest wel verplichten via een gemeentelijk reglement. Steeds meer en meer gemeenten doen dit ook daadwerkelijk. De gemeente kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen (bv. de woningen in bepaalde wijken, de stadskern, woningen ouder dan 20 jaar,…).

De gemeente kan via een gemeentelijk reglement de geldigheidsduur van het conformiteitsattest ook inkorten (bv. voor kamers, voor woningen met kleine gebreken, voor woningen met vochtproblemen,…)

Maak een afspraak

contactinformatie