Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Maak een afspraak

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de minimale woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en dat er voldoende rookmelders aanwezig zijn. Je kan hen aantonen dat je huurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

 

Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

 • een woning die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats;
 • huisvesting van een of meer studenten.

Je kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert. De geldigdheidsduur wordt ook vermeld op het attest.

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Procedure

Je kan het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Hulp nodig?

Voor je een conformiteitsonderzoek aanvraagt kan je ook zelf al een eerste inschatting maken of je huurwoning voldoet aan kwaliteitseisen door de zelf-checklist pdf te gebruiken. Merk je dat je zaken in orde moet brengen, herstel dan eerst de gebreken voor je een conformiteitsattest aanvraagt. Let wel op: de zelf-checklist biedt geen garantie dat de woningcontroleur je woning goedkeurt. De zelf-checklist vervangt het conformiteitsattest niet.

Twijfel je of je woning zal voldoen aan de kwaliteitseisen, dan kan je ook eerst gratis renovatieadvies bij Woonwijzer Waasland aanvragen. Er komt een renovatiebegeleider in je huurhuis langs om te bekijken of de woning voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarnaast krijg je vrijblijvend advies welke ingrepen de woning energiezuiniger zouden maken. Als je de nodige herstellingen hebt gedaan om de huurwoning te laten voldoen aan de kwaliteitseisen, kan je gratis een conformiteitsonderzoek en -attest aanvragen.

Heb je te horen gekregen dat je de woning moet renoveren om in overeenstemming te zijn met de Vlaamse Wooncode? Maar weet je niet hoe je daaraan begint en van welke premies je gebruik kan maken? Voor deze en andere vragen en voor gratis renovatiebegeleiding kan je terecht bij Woonwijzer Waasland.

Meer info over gratis renovatieadvies en -begeleiding en waar je het aanvraagt vind je hier. 

Meebrengen

De aanvraag voor afgifte van een conformiteitsattest bevat volgende gegevens:

 • identificatiegegevens van de verhuurder
 • identificatiegegevens van de houder van het zakelijk recht
 • identificatiegegevens van de woning
 • het aantal slaapkamers in de woning

Bij een appartement, studio of kamer zijn ook volgende gegevens nodig:

 • identificatiegegevens van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt
 • identificatiegegevens van de studio
 • identificatiegegevens van de kamer(s)

Indien er keuringsattesten voor elektrische en gasinstallaties zijn, voeg je deze best ook toe.

Bedrag

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. In Sint-Gillis-Waas is een conformiteitsattest gratis.

Maak een afspraak

contactinformatie

 • Wonen

  Welzijnshuis (ingang 2)

  Zwanenhoekstraat 1A
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie