Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Het Welzijnshuis heeft een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor 3 gezinnen.

In dit LOI worden asielzoekers (tegenwoordig ‘verzoekers om internationale bescherming’ genoemd ofwel VIB) of personen met een erkenning opgevangen die door FEDASIL aan ons werden toegewezen.

Mensen worden altijd tijdelijk opgevangen in het LOI. De duur is afhankelijk van het statuut of de stand van de procedure.  

Diegene die een VIB deden en wachten op een antwoord (in procedure zitten), mogen tot de beslissing in het LOI blijven. Van zodra ze een erkenning krijgen, moeten ze het LOI verlaten en doorstromen naar de reguliere woningmarkt. Dit gaat dikwijls gepaard met een moeilijke zoektocht naar woningen waar de VIB slechts 4 maanden de tijd voor krijgt.

Een VIB die een negatieve beslissing kreeg, wordt onmiddellijk door Fedasil opgevangen in een speciaal daarvoor voorziene opvangmogelijkheid, nl. een terugkeercentrum.

VIB die in het LOI verblijven, hebben enkel recht op materiële hulp. Wij zien dit ruim: we voorzien niet alleen tijdelijke huisvesting, maar begeleiden de nieuwkomers met alle vragen die ze hebben over wonen, werken, Nederlands leren, vrije tijd, hun kinderen ... en verwijzen hen door waar nodig.

Bovendien werken we samen met een vrijwilliger die de kloof tussen onze burgers en de nieuwkomers kleiner probeert te maken.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijf je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.


contactinformatie