Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Het Welzijnshuis heeft een LOI voor 5 gezinnen. Er zijn ook tijdelijk 2 uitbreidingen gerealiseerd.

In dit initiatief worden gezinnen kandidaat-politiek vluchtelingen opgevangen die aan ons werden toegewezen en die enkel recht hebben op materiële hulp. Gedurende een bepaalde periode in hun asielprocedure zijn zij verplicht in het LOI te verblijven waar zij onderdak, voedsel en kledij krijgen. Zij hebben geen recht op financiële hulp.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijf je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.


Contactinformatie