Voorschotten op sociale uitkeringen

Soms laten uitkeringen waarop je recht hebt wel eens op zich wachten. Indien je het daardoor financieel moeilijk zou krijgen, kan je bij het Welzijnshuis voorschotten op deze uitkeringen aanvragen. Er wordt dan een voorlopig bedrag uitbetaald. Op het moment van de definitieve uitkering zal het Welzijnshuis dan het gedeelte dat werd voorgeschoten, recupereren.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker gaat na of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je kan hiervoor contact opnemen met het Welzijnshuis van je gemeente.

Meebrengen

Je identiteitskaart.


contactinformatie