Sociale tewerkstelling

Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor OCMW-cliënten die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Ze werken voor hun inkomen, krijgen arbeidservaring en komen in contact met anderen. Zo verhogen ze hun kansen op verdere tewerkstelling.

Onze aanpak

De maatschappelijk assistent/arbeidsbemiddelaar zoekt samen met de werkzoekende een job op de gewone arbeidsmarkt. Dat lukt niet altijd door te weinig ervaring, onvoldoende opleiding of taalkennis, te weinig flexibiliteit door de gezinssituatie, etc.

Sociale tewerkstelling is dan een mogelijke oplossing. De arbeidsbemiddelaar stelt enkele werkplaatsen op maat voor. Als het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst) akkoord gaat, kan hij aan de slag. Er wordt dan een traject tijdelijke werkervaring opgestart tussen het OCMW, de cliënt en VDAB.

De werknemer krijgt begeleiding op het werk zelf en heeft regelmatig contact met de arbeidsbemiddelaar, om eventuele problemen snel aan te kunnen pakken. Hij kan tijdens de tewerkstelling opleidingen volgen, zoals een sollicitatietraining of een cursus Nederlands.

Op het einde van de sociale tewerkstelling gaat extra aandacht naar solliciteren voor een nieuwe job. De bedoeling is dat na de sociale tewerkstelling een 'gewone' tewerkstelling volgt. Als de werknemer toch geen nieuw werk vindt, krijgt hij hulp bij de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering.

Waar kan je aan het werk bij een sociale tewerkstelling?

Verschillende werkgevers bieden plaatsen in de sociale tewerkstelling aan:

 • OCMW
 • gemeentelijke diensten
 • Welzijnsvereniging
 • Een aantal vzw's, waaronder:
  • Kringwinkel Den Azalee
  • Groep Intro
  • Moclean
 • Privéwerkgevers
  • In dit geval is het OCMW de juridische werkgever. Het OCMW betaalt het loon aan de werknemer en krijgt daarvoor een toelage van de federale overheid. De privéwerkgever betaalt aan het OCMW een (zeer lage) gebruikersvergoeding. Hij oefent ook toezicht uit op de taakuitvoering en arbeidsattitude. Het OCMW en de privéwerkgever sluiten op voorhand een samenwerkingsovereenkomst af om de voorwaarden van de terbeschikkingstelling vast te leggen.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

De werknemer komt in dienst van het OCMW met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hij ontvangt een loon, aangevuld met maaltijdcheques. Als de werknemer niet werkt in een dienst van het OCMW zelf, wordt de terbeschikkingstelling geregeld in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst.

De duur van het contract is minimum 1 en maximum 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Daarna zijn er nog andere mogelijkheden om de werknemer in dienst te houden tegen verminderde kostprijs.


contactinformatie