Mobiele sociale kruidenier (Slaatje Praatje)

Slaatje Praatje is een mobiele sociale kruidenier met kwaliteitsvolle voeding en huishoudproducten. Iedere twee weken strijkt een marktje neer op het pleintje aan de inkom van het Welzijnshuis. De klanten zijn mensen met financiële problemen. Ze betalen een lage prijs voor de producten en hebben keuze uit een aanbod gratis producten.

Maar Slaatje Praatje is veel meer dan voedselhulp. De ontmoetingsruimte is dé plek voor een babbel en een drankje. Via ontmoeting, informatie, versterkende activiteiten en sociale tewerkstelling wil Slaatje Praatje het sociaal isolement doorbreken en zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten. De mobiele sociale kruidenier buigt zo voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

 

Voorwaarden

Je hebt recht om te winkelen bij de sociale kruidenier als

 • je in Sint-Gillis-Waas woont;
 • je leefbudget onder de armoededrempel ligt. Het inkomen dat met de armoededrempel vergeleken wordt, bevat alle netto-inkomsten per maand (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, onderhoudsgeld, maaltijdcheques, vergoeding zorgverzekering ...). Bepaalde kosten kunnen in rekening gebracht worden.

Inwoners die niet voldoen aan de criteria, maar voor wie het opportuun is om deel te nemen aan het ontmoetingsgebeuren, krijgen toegang tot het omkaderend groepsgebeuren. Zij mogen enkel gebruikmaken van de betalende producten van de marktwagen en van het ontmoetingsmoment.

Procedure

Wil je weten of je in aanmerking komt? Maak een afspraak in het Welzijnshuis!
Als een medewerker vaststelt dat je een beperkt leefbudget hebt, ontvang je een winkelpas.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van de actuele inkomsten van alle gezinsleden

Locatie

Welzijnshuis, Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas

Data 2023

 • dinsdag 19 december

Data voorjaar 2024

 • dinsdag 16 januari
 • dinsdag 30 januari
 • dinsdag 13 februari
 • dinsdag 27 februari 
 • dinsdag 12 maart
 • dinsdag 26 maart
 • dinsdag 9 april
 • dinsdag 23 april
 • dinsdag 7 mei
 • dinsdag 21 mei
 • dinsdag 4 juni
 • dinsdag 18 juni

contactinformatie