Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Je moet aan twee voorwaarden verplicht voldoen om een equivalent leefloon te krijgen:

 • Je hebt een werkelijke verblijfplaats in België en beschikt over een verblijfsvergunning.
 • Je bevindt je in een noodtoestand. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, je te voeden, je te kleden, je te wassen of om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

Het Welzijnshuis kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het Welzijnshuis van je hoofdverblijfplaats.

Meebrengen

 • identiteitsdocument
 • huurovereenkomst
 • laatste inkomstenbewijzen
 • rekeninguittreksels, enz.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende825,61  euro per maand

 

Categorie 2: Alleenstaande1.238,41  euro per maand 
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.673,65 euro per maand

 


contactinformatie