Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun als u geen recht heeft op een leefloon (omwille van een of meerdere voorwaarden), maar als u zich in eenzelfde situatie bevindt, waarbij u door een tekort aan middelen zich niet maatschappelijk kunt integreren.

In aanmerking komen voor het equivalent leefloon, betekent dat u dezelfde bedragen kunt ontvangen als bij een leefloon, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te krijgen:

 • Je hebt een werkelijke verblijfplaats in België en beschikt over een verblijfsvergunning.
 • Je hebt geen recht op een leefloon of maatschappelijke integratie.
 • Je bevindt je in een noodtoestand. Dit wil zeggen dat je niet in staat bent om onderdak te vinden, je te voeden, je te kleden, je te wassen of om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

Het Welzijnshuis kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het Welzijnshuis van je hoofdverblijfplaats.

Meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende842,12  euro per maand

 

Categorie 2: Alleenstaande1.263,17  euro per maand 
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.707,11 euro per maand

 


contactinformatie