Bemiddeling bij uithuiszetting

Bij huurachterstal of verwaarlozing van de woning, kan de verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht.

Het Welzijnshuis kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder en bekijkt wat de mogelijkheden zijn om een effectieve uithuiszetting te voorkomen.

Je kan bij het Welzijnshuis ook een doorverwijzingskaart naar de Huurdersbond in Sint-Niklaas krijgen waar je terecht kan voor advies over huurproblemen.

Als bemiddeling niet meer mogelijk is en het tot een uithuiszetting komt, helpt het Welzijnshuis je zoeken naar een oplossing.


contactinformatie