Juridische tweedelijnsbijstand - pro Deo-advocaat

Heb je een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als je te weinig bestaansmiddelen hebt, kan je een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van je inkomen, krijg je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Aanvragen van een pro Deo-advocaat gebeuren niet via het Welzijnshuis. Hiervoor kan je terecht bij het bureau voor juridische bijstand.

 

Voorwaarden

Je kan een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • je inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen;
  • je onder een bepaalde categorie valt (minderjarigen, leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden ...)

Procedure

Als je juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kan je terecht bij

  • een bureau voor juridische bijstand (BJB)
  • een advocaat

Afhankelijk van je inkomen, krijg je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort;
  • Samenstelling van je gezin;
  • Recent bewijs dat je behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van je (vervangings)inkomen en van de personen waarmee je samenwoont.

Ben je zelfstandige, breng dan ook je laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Afhankelijk van je inkomen, krijg je een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.


contactinformatie