Toelage gemeentelijke mantelzorg (aanvraag)

Vul dit aanvraagformulier duidelijk en volledig in. 

Vergeet niet om de gevraagde documenten toe te voegen. Zo kan je aanvraag sneller verwerkt worden. De aanvraag moet worden ingediend voor 15 oktober van het lopende kalenderjaar.

Ontvang je al het zorgbudget van de Vlaamse zorgverzekering? (135 euro per maand) Dan heb je geen recht op deze gemeentelijke toelage.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens zorgbehoevende inwoner

Gegevens mantelzorger

Rekeningnummer mantelzorger

De gemeentelijke toelage mantelzorg wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de mantelzorger. Max. bedrag van 200 euro per jaar.