Inzagerecht persoonsgegevens (aanvraag)

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Aanvrager

Adresgegevens

vraagt aan gemeente Sint-Gillis-Waas het inzagerecht van persoonsgegevens

Gevraagde informatie


De gemeente Sint-Gillis-Waas verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht.
 
Voor meer informatie en je rechten, bekijk www.sint-gillis-waas.be/privacyverklaring