Circus

Een circusgezelschap kan een standplaats aanvragen voor twee locaties op ons grondgebied: het Kerkplein in Sint-Gillis-Waas en Dries in Sint-Pauwels.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een standplaats moet minimum 4 weken vooraf worden ingediend.

Procedure

Je vraagt dit aan via het evenementenloket. Nadien wordt deze aanvraag door het college van burgemeester en schepenen behandeld. 

Meebrengen

 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
 • een afschrift van de combinatiepolis, zijnde een bewijs van:
  • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)
  • brandverzekering
  • verzekering objectieve aansprakelijkheid
 • een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een technische beschrijving van de installaties (verblijven van de dieren, tent ...)
 • een beschrijving van de voorstelling
 • een schema van de tournee
 • naam en contactgegevens van de eigenaar/contactpersoon
 • een kopie van het meldingsformulier van de dieren die niet voorkomen op lijst A
 • een lijst met voertuigen en nummerplaten

Bedrag

Je maakt gratis gebruik van de standplaats, elektriciteit, water en vuilzakken.

contactinformatie