Circus

Een circusgezelschap kan een standplaats aanvragen voor drie locaties op ons grondgebied: het Kerkplein in Sint-Gillis-Waas, Dries in Sint-Pauwels en de parking achter de kerk in De Klinge.

Voorwaarden

Een aanvraag voor een standplaats moet minimum 4 weken vooraf worden ingediend.

Procedure

Je vraagt dit aan via het evenementenloket. Nadien wordt deze aanvraag door het college van burgemeester en schepenen behandeld. 

Meebrengen

  • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
  • een afschrift van de combinatiepolis
  • een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • een technische beschrijving van de installaties (verblijven van de dieren, tent ...)
  • een beschrijving van de voorstelling
  • een schema van de tournee
  • naam en contactgegevens van de eigenaar/contactpersoon
  • een kopie van het meldingsformulier van de dieren die niet voorkomen op lijst A
  • een lijst met voertuigen en nummerplaten

Bedrag

Je maakt gratis gebruik van de standplaats, elektriciteit, water en vuilzakken.

contactinformatie