Afwijking sluitingsuur (evenementen of fuiven)

Voor alle fuiven en evenementen, ongeacht of het een organisatie is in een privé-zaal, een gemeentelijke zaal, in een tent, openlucht, enz. wordt het sluitingsuur vastgesteld op:

  • 1 uur ’s morgens behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en behoudens de nacht van zaterdag op zondag;
  • 3 uur ‘s morgens in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag;
  • 3 uur ’s morgens voor gemeentekermissen, jaarmarkten, wijkkermissen, kerst- en oudejaarsavond.

Voor organisaties van fuiven die zich op voorhand melden bij de gemeente kan de burgemeester van het sluitingsuur afwijken. De organisatoren zijn verplicht om het volgend sluitingsscenario te volgen:

  • één uur voor het sluitingsuur stoppen met verkoop van drankbonnen;
  • een half uur voor het sluitingsuur stoppen met schenken van dranken;
  • op sluitingsuur zelf stoppen met muziek.

De organisator zorgt voor de aankondiging van dit scenario via borden bij de ingang van of de toegang tot de fuif.

Opgelet: de afwijking van het sluitingsuur is niet hetzelfde als een muziektoelating! 

Meer info over de muziektoelating vind je hier.

Voorwaarden

Je meldt de organisatie van je evenement op voorhand.

Procedure

De afwijking van het sluitingsuur vraag je minstens 6 weken vóór de activiteit aan via het evenementenloket. Het besluit van de burgemeester wordt aan de organisator toegestuurd.

Opgelet!

Evenementen die je aanvraagt bij het evenementenloket, moeten een openbaar karakter hebben.
De afwijking van het sluitingsuur voor private evenementen vraag je aan bij de dienst Ondernemen.

Bedrag

Voor fuiven en evenementen van verenigingen wordt vrijstelling verleend.


contactinformatie