Houtvoort

Ontdek de toekomstige Houtvoortsite 

Op zaterdag 3 december was er een infomoment rond het ontwerp van de toekomstige Houtvoortsite. Daar konden inwoners en geïnteresseerden het ontwerp ontdekken. Ze kregen ook enkele toekomstbeelden te zien in 3D.  

Ontdek hier het ontwerp van de toekomstige Houtvoortsite

Bekijk hier de presentatie van de ontwerper

Ontdek verschillende toekomstige zones in 3D:


Aanleiding

De afgelopen jaren bleek de nood aan uitbreiding en betere, eigentijdse invulling van sport- en spelcomplex Houtvoort.

Daarom kochten we tussen 2017 en 2020 een reeks gronden aan achter de Pottersdreef. De komende jaren voorzien we budget om deze nieuwe gronden op een fijne en eigentijdse manier in te richten. 

De voorbije jaren

In 2017 – 2018 bood de Vlaamse Overheid begeleiding om sport- en beweegvriendelijke publieke ruimte te realiseren. Onze gemeente stelde zich kandidaat en werd geselecteerd.

Dankzij de begeleiding van Netwerk Lokaal Sportbeleid (NLS), de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Kind en Samenleving én diverse inwoners werd het masterplan een feit. We gebruiken dit masterplan als leidraad bij het uitvoeren van de opdracht.

Opdracht en timing

We willen een sport- en beweegvriendelijke invulling van de Houtvoortsite realiseren. Hierbij leggen we een focus op openbare ruimte en landschap, speelnatuur, groenbuffering & sport- en skate-infrastructuur.

We leggen onze prioriteit op de invulling van de nieuwe gronden achter de Pottersdreef en de realisatie van een skate-infrastructuur.

De goedkeuring van het definitief ontwerp is in november 2022. Op zaterdag 3 december organiseren we ook een infomoment voor buurtbewoners en gebruikers. De werken zelf voorzien we in 2023 en 2024. Het project heeft een kostenplaatje van 665.000 euro (incl. ontwerpkosten).

Verschillende fasen van het project

Fase 1: aanstellen ontwerper - eind november 2021

We stelden landschaps- en tuinarchitect Davy Van Laere aan als ontwerper. Davy Van Laere stelde voor dit project een multidisciplinair team samen om met hen een kwaliteitsvol ontwerp te maken. 

Fase 2: opmaak voorontwerp en aftoetsing - eerste helft 2022

Op zaterdag 12 maart 2022 vond een participatiemoment plaats.  De ontwerper toetste tijdens dit moment zijn ontwerpschets af. Via diverse workshops kregen geïnteresseerde inwoners de kans om mee na te denken over de site. Onze ontwerper ging met de feedback aan de slag en kwam tot een voorontwerp. Op zaterdag 25 juni koppelden we dit voorontwerp terug met onze inwoners in de vorm van een praatplan met wandeling.

Fase 3: definitief ontwerp en dossier - augustus 2022 tot maart 2023

In fase 3 bereidt de ontwerper de uitvoering voor: eerst maakt de ontwerper een definitief ontwerp op en daarna start de uitwerking van het aanbestedingsdossier waarmee de toekomstige aannemer aan de slag kan. Het definitief ontwerp werd intussen besproken op de commissiezitting en gemeenteraad van 24 november 2022.

Op zaterdag 3 december organiseerden we een infomoment voor inwoners en gebruikers. Daar konden inwoners samen met ons het ontwerp bekijken en de toekomstige Houtvoortsite in 3D ontdekken. 

Fase 4: aanbesteding - april 2023 tot september 2023

De keuze voor een aannemer, die de werken zal uitvoeren onder toezicht van het ontwerpteam, gebeurt via een aanbestedingsprocedure.

Na het verplichte archeologische vooronderzoek blijken er interessante prehistorische elementen aanwezig op de site. Om de archeologische zone in het noordwesten voor toekomstig onderzoek te vrijwaren werd, in overleg met de archeologen, een aangepast plan opgemaakt en vinden er hier geen bodemingrepen plaats. Op het resterende deel van de site vinden archeologische opgravingen plaats in september/oktober 2023. 

Door het gewijzigde ontwerp zal het openbaar onderzoek in de zomermaanden opnieuw doorlopen worden. Na afloop van de vergunningsprocedure en de opgravingen gaan de eigenlijke werken van start. De exacte timing van fase 5 en 6 wordt momenteel nog bekeken en zal later aangepast worden.

Fase 5: uitvoering werken - najaar 2023 en voorjaar 2024

Nadat de aannemer is gekozen, kan die aan de slag gaan met de werken. Volgens de huidige timing zouden de werken starten in het najaar van 2023 (onder voorbehoud).

Fase 6: opening - april 2024

In het voorjaar van 2024 geven we alle groenaanleg de kans om te groeien. We voorzien de opening van de nieuwe gronden voor april 2024.

In samenwerking met

 


contactinformatie

 • Sport

  Burgemeester Omer De Meyplein 1
  9170 Sint-Gillis-Waas

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 19.00 uur (Op afspraak)
  • Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur (Op afspraak), van 14.00 uur tot 17.00 uur (Op afspraak)
  Alle informatie